Μικροί Αγρότες στο σπίτι

Δοκίμασε τις γνώσεις σου, παρατήρησε τις φωτογραφίες, μάθε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ανακάλυψε την αλληλένδετη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον!

Η Εφαρμογή βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο. Παρακαλούμε μοιραστείτε τη γνώμη και τα σχόλιά σας στο kids@organizationearth.org

Διάλεξε κατηγορία και διασκέδασε μαθαίνοντας!

Μικροί Αγρότες

Βασικές Λειτουργίες Φυτού

Βιολογικός Λαχανόκηπος

Σπατάλη Τροφής

Η Τροφή μας, το Μέλλον Μας


Νέοι Αγρότες

Η Μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική και η «Πράσινη Συμφωνία»

Τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους νέους στις αγροτικές περιοχές

Βασικός στόχος της Οργάνωσης Γη είναι η παροχή γνώσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών! Το περιεχόμενο είναι διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "εργαλείο" από παιδιά σχολικής ηλικίας, νέους και φοιτητές για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης και την ενημέρωση τους σχετικά με τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολίτικη στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: